Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

| Ordynator

Lek. med. Tomasz Juzwenko - specjalista Ortopeda Traumatolog

| Z - ca Ordynatora

 

| Pielęgniarka Oddziałowa

Adrianna Sikorska-Lewkowicz

| Opis

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej prowadzony jest przez wysoce wykwalifikowany zespół lekarzy pod kierunkiem ordynatora lek. med. Tomasza Juzwenki.

O pacjenta troszczy się także doświadczony personel pielęgniarski kierowany przez mgr piel. Ewę Madejską oraz grupa rehabilitantów.

Na oddziale przyjmowanych jest ponad 1000 pacjentów rocznie, wykonywanych jest ponad 650 zabiegów operacyjnych , w tym około 250 endoprotez stawu biodrowego  i 50 stawu kolanowego.

W zależności od stanu kostnego zaopatrujemy pacjentów w protezy krótkotrzpieniowe (przynasadowe) lub z artykulacją ceramiczną (Biolog Delta).

Dużą grupę wykonywanych zabiegów operacyjnych stanowi zaopatrzenie pacjentów urazowych.  Wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu zespoleń złamań kostnych z użyciem najnowocześniejszych metod śródszpikowych i płyt LCP. Przeprowadzamy także zabiegi z zakresu artoskopii stawu kolanowego, skokowego oraz plastykę więzadła krzyżowego przedniego ACL.

W zakresie naszej działalności są również zabiegi dotyczące chirurgii ręki w zespole kanału nadgarstka, przykurczu Dupuytrena, palców zatrzaskujących się oraz zabiegi na stopie, w przypadkach paluchów koślawych (hallux) i placów młoteczkowanych. Ponadto wykonujemy osteotomie korekcyjne (uda i podudzia), zabiegi z użyciem osocza bogato płytkowego (czynniki wzrostu) w bólowych zespołach przeciążeniowych narządu ruchu.