Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ograniczenie dostępności do Poradni Specjalistycznych

Celem minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Zarząd NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. wprowadza ograniczenie, do niezbędnego minimum w zakresie  udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego w poradniach specjalistycznych.

Oznacza to, że od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostają odwołane wszystkie wizyty pacjentów, w tym wizyty planowe pilne.  Na bieżąco będą przyjmowani pacjenci w trybie nagłym.

Pacjenci, którzy np. wymagają zaopatrzenia w leki poprzez wystawienie recept proszeni są o kontakt z Rejestracją  nr tel.  75 721 39 40 lub z personelem medycznym poszczególnych poradni specjalistycznych tel. 75 721 39 20 (dotyczy to wyłącznie pacjentów kontynuujących leczenie).

Wprowadza się wizyty na odległość, z których mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. W celu uzyskania teleporady pacjenci proszeni są o kontakt z Rejestracją  nr tel.  75 721 39 40 lub z personelem medycznym poszczególnych poradni specjalistycznych tel. 75 721 39 20.

Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczymy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a  jednocześnie będzie traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim.

Pacjenci, których wizyty z okresu od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostały odwołane, proszeni są o kontakt  z Rejestracją po dniu 05 maja 2020 r.  celem ustalenia nowego terminu wizyty tel. 75 721 39 40. Nasza prośba o kontakt pacjenta z Rejestracją wynika z dużej ilość odwołanych wizyt.

Rejestracja do Poradni specjalistycznych odbywać się będzie  na zasadzie wyznaczenia wstępnego terminu wizyty, który zostanie podany z dokładnością co do daty po ustaniu stanu epidemiologicznego. Szacujemy, że dokładne terminy wizyt będzie można wyznaczać po dniu  05 maja 2020 r. Z uwagi na ogromną  liczbę pacjentów uprzejmie prosimy pacjentów o kontakt z Rejestracją celem ustalenia dokładnego terminu wizyty tel. 75 721 39 40

Dodatkowo został uruchomiony drugi numer telefonu do kontaktu z Rejestracją nr tel.  75 721 07 88

W celu Rejestracji na badanie RTG ze skierowaniem od lekarza POZ, rejestracja wyłącznie telefoniczna pod nr 75 721 39 20 wew. 178.

Niniejszy komunikat jest jednoznaczny z poinformowaniem pacjentów o czasowo odwołanych wizytach.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Ograniczenie dostępności do Poradni Specjalistycznych

UWAGA

UWAGA

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i personelu szpitala

od dnia 13 marca 2020 do odwołania

prosimy o ograniczenie załatwiania spraw osobiście w poszczególnych działach do spraw pilnych.

Prosimy również o kontaktowanie się z naszą jednostką wyłącznie telefonicznie, natomiast pisemne wnioski należy składać w sekretariacie spółki do godz. 12.

13 marca 2020
Czytaj więcej o: UWAGA

ZAKAZ ODWIEDZIN

UWAGA

Z dniem 04.03.2020 zostaje wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych.

Zakaz obowiazuje do odwołania.

4 marca 2020
Czytaj więcej o: ZAKAZ ODWIEDZIN

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej z 1997 roku

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Lubaniu w roku 1997.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację (po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej) do dnia 30 czerwca 2019 roku   w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4,59-800 Lubań oraz na stronie internetowej www.lcm-luban.pl

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

28 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej z 1997 roku