Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2018

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

Działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2018.160 t.j./, w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2018.1510 t.j./ Prezes Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4

 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

 Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

przez lekarzy na rzecz pacjentów

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3 do SWKO

5. SWKO

Rozstrzygnięcie konkursu